OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení subjektu údajů

Ubytování v soukromí IČO: 880 726 29 se sídlem Žíteč 86, Chlum u Třeboně je správcem osobních údajů hostů ubytovaných v tomto penzionu. Kontaktní osobou správce je Soňa Kolářová, ubytovani-vkoutech86@email.cz; tel.: 604 888 028

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, případně číslo platební karty jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy o ubytování a splnění právních povinností provozovatele penzionu (místní poplatky, daňové povinnosti). Osobní údaje hostů budou uchovávány po zákonnou dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.

Důvodem poskytnutí osobních údajů je plnění smlouvy a splnění zákonných povinností ubytovatele. Neposkytnutí osobních údajů potřebných pro uzavření smlouvy o ubytování má za následek neposkytnutí ubytování.

Osobní údaje hostů budou uchovávány po zákonnou dobu vyplývající z daňových a jiných veřejnoprávních předpisů.

Každý host má právo požadovat u kontaktní osoby přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu v případě zjištění nesprávností a vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, kterou je správce povinen vypořádat.

Každý host má dále právo požádat správce o to, aby jeho osobní údaje předal jinému správci ubytovacímu zařízení

Má-li host podezření na porušení Nařízení o ochraně osobních údajů, může podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Správce může zpracovávané osobní údaje využít pro zasílání nabídek a obchodních sdělení. Každý host může správce požádat o to, aby mu tyto nabídky a obchodní sdělení zasílány nebyly.